Konec kalendářního roku – Mikuláš, besídka a vycházka ke krmelci.