Jilemnický trojboj

Dnes se někteří žáci zúčastnili atletického trojboje v Jilemnici. Anička Holmanová nám postoupila z druhého místa do okresního kola, které bude v Turnově. Všem dětem patří pochvala za krásné umístění a sportovní výkony.

http://zsbenecko.rajce.idnes.cz/trojboj