DEN ZEMĚ

V pátek 25. dubna jsme oslavili na školní zahradě Den Země.

Nejprve jsme si vyprávěli o Zemi, půdě a jejím významu pro člověka. Pozorovali jsme život v hlíně a její složení. Poznávali jsem rostliny a pak ve skupinkách soutěžili, kdo jich pozná nejvíce.

Už víme, proč je důležité třídit odpad. Ve skupinkách jsem pak ještě jednou plnili úkol. Hledali jsem vzorky odpadů a správně je třídili do barevných kontejnerů.

Z některých odpadů se dá skvěle vyrábět, proto jsem si nakonec vyrobili chobotničku z petlahve.

Nebyly nalezeny žádné obrázky