Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy se uskuteční dne 18.1. 2016 dle rozpisů na pozvánkách.