PŘÍRODNÍ UČEBNA – ZAČÍNÁME

Už je to tady a začínáme !!!!!

Prvním praktickým krokem projektu se pro nás stala výsadba živého plotu před školou.

Chceme si dotvořit ráz okolí školy a z hlediska dopadu na životní prostředí vzniknou v živém plotu úkryty pro ptactvo a drobné živočichy. Pro zvýšení rozmanitosti jsme se rozhodli pro zasazení dvou zcela odlišných dřevin – smrku ztepilého a habru obecného.

Musíme poděkovat pracovníkům Obecního úřadu Benecko resp. Střediska služeb za vykopání sadební rýhy. Vysazení pak bylo už na samotných žácích, a jak se nám to povedlo, můžete vidět na fotkách.

Projekt je financován z grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.