Přihlášky na střední…

   Vážení rodiče,

pokud máte zájem přihlásit dítě ke studiu na střední škole, 

využijte digitální přihlašovací systém dipsy.cz 

na www.prihlaskynastredni.cz od 1. 2. – 20. 2. 2024.