ZÁPIS do 1.ročníku na školní rok 2023/2024

Pondělí 3. dubna 2023  
 14 00 – 16 00 hodin.

V budově školy.                  
Těšíme se na nové kamarády.