ZPOMALENÍ PROVOZU U NAŠÍ ŠKOLY

Kvůli bezpečnosti našich žáků bychom uvítali  zpomalení  provozu na silnici u dolnoštěpanické školy.

Podpořte svým podpisem  žádost rodičů.

Děkujeme všem