ZŠ D.Štěpanice – jídelna

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
při ZŠ Benecko
DOLNÍ ŠTĚPANICE čp. 87

Tento řád je vypracován podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování.

1. Školní jídelna zajišťuje stravování žákům a zaměstnancům ZŠ Dolní Štěpanice ve dnech školního vyučování.

2. Provozní doba školní jídelny 8,30 – 13,30 hod.

3. Obědy se vydávají: 11,25 – 12,45 hod.

4. Během celého dne je zajištěn pitný režim.

5. Stravující má právo na stravu v hodnotě dle finančního normativu jeho věkové skupiny – viz.vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Po uplynutí doby výdeje, v případě nespotřebovaného jídla, může strávník požádat o přídavek nad normativ jeho věkové skupiny, pokud sní plnohodnotný oběd tzn. polévku i hlavní jídlo.

6. Každý strávník se musí přihlásit u vedoucí školní jídelny. Rovněž odhlášení ze stravování musí být písemné s podpisem rodičů. Během prvního týdne v měsíci sdělí vedoucí ŠJ obnos za odebrané obědy za předchozí měsíc. Tuto částku pak uhradí rodiče k 15. dni v měsíci hotově do pokladny školy.

7. Obědy se odhlašují do 7,40 hodin téhož dne. Telefon: 481 545 083. Nelze odhlašovat obědy zpětně. Strávníkovi, který si obědy neodhlásí, propadají bez náhrady. Podle §119 ŠZ – strávníci, kteří se nezúčastní vyučování (z důvodu nemoci, prázdnin, ředitelského volna apod.), nemají nárok na dotovaný oběd.

8. Ceny obědů stanovuje vedoucí ŠJ, podle platného ceníku obědů pro školní jídelny.

Ceny za jeden oběd:
7 – 10 let …………….29,- Kč
11 – 14 let……………….31,- Kč
Zaměstnanci ZŠ..………………34,- Kč

Strávníci se do skupin zařazují podle věku, kterého dosáhnou během školního roku.

9. Ve školní jídelně zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. V jídelně se pohybují pomalu, při jídle dodržují klid, nestrkají se při čekání v řadě na oběd, prázdné nádobí odnáší opatrně na místo určené. Z jídelny nevynáší žádné jídlo, vše sní u stolu.

10. Strávníci jsou povinni dodržovat platné předpisy o BOZP, PO a CO a svým chováním předcházet případným úrazům. Strávníci budou poučeni o chování a bezpečnosti ve ŠJ na začátku školního roku svou třídní učitelkou.

11. Při poškození popř. rozbití inventáře nebo rozlití jídla či pití, nahlásí žák událost dozorující učitelce, která zajistí nápravu.

12. Dozor ve ŠJ konají učitelky a vychovatelka. Sledují chování žáků a zodpovídají za bezpečnost stravujících se žáků.

13. V době prázdnin mají všichni strávníci odhlášené obědy.

14. Případné dotazy a připomínky vznášejte k vedoucí ŠJ nebo ředitelce školy.

Nabývá platnost 1.9. 2020
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Náhodné fotografie našich galerií
dsc07296 dsc06884 dsc06508 dsc06464 dsc06435 dsc06422 dsc06373 2016-06-24-09-25-07