Sportovní den na Benecku

Ve středu 24.června 2015 pojedeme autobusem v 7,40 od školy na Benecko.
Děti můžou nastupovat v místě bydliště.
Na hřišti se utkají obě školy v turnaji ve vybíjené.
Oběd zajištěn. Návrat linkovým busem ve 14 hodin z Benecka.
Sportu zdar a prázdninám vstříc!!!