KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

V pondělí 21. března 2016 jedeme do Společenského domu Jilm v Jilemnici.
Je totiž březen měsíc divadla, tak chceme také s dětmi zhlédnout divadelní představení.
Pojedeme zvláštním autobusem během dopoledne. Představení začíná v 10,30 hodin. Vrátíme se na oběd okolo 12 hodiny.
Vybíráme na vstupné 50,- Kč.
První dvě hodiny se učíme podle rozvrhu hodin.
http://www.krkonosskepohadky.cz/fotogalerie/